Blåstångens ekosystem i västerhavet | Undersökning | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 1
  • A
  • 6
  • 1977
  • PDF

Rapport: Blåstångens ekosystem i västerhavet | Undersökning | Biologi

En undersökning som innehåller en utförlig beskrivning av ekosystemet vid klippstranden där blåstången lever. Rapporten innehåller också en diskussion om vilka organismer som påverkar blåstången positivt och negativt ur en biologisk synpunkt.

Innehåll

Syfte 2
Teori och Bakgrund 2
Hypotes 3
Material: 3
Utförande 3
Resultat 3
Diskussion 4
Källor 6

Utdrag

TEORI OCH BAKGRUND

I biosfären ingår atmosfären, litosfären och hydrosfären. Biosfären knyter samman alla jordens ekosystem. I hydrosfären ingår ekosystemen inom havet och sjöar, där lever bland annat blåstången.
I ett ekosystem finns ofta olika sorters nyckelarter. En nyckelart har större påverkan i ett ekosystem än vad andra ingående arter har. Nyckelarter är livsviktiga för andra arters överlevnad. Allt i form av föda, skydd, förökningsområde eller allmän livsmiljö.
Skulle man måla upp en näringsväv hade man kunnat koppla blåstången till otroligt många olika organismer, både till alger och havslevande djur. En näringsväv är en form av näringskedja som innefattar flera typer av näringskedjor för att visa beroenden mellan olika arter i en viss miljö. Näringskedjor är en modell för att visa hur ekologin beskrivs.
Varje organism påverkas av så kallade abiotiska och biotiska faktorer. Abiotiska faktorer är miljöfaktorer som beror på icke levande ting, så som temperatur, vindar och salthalt. Biotiska faktorer är istället levande organismer som påverkar andra organismer genom konkurrens om resurser eller genom att de är parasiter som lever på andra organismer.
Olika arter trivs i olika habitat. Blåstången trivs i ett habitat vid klippstränder. Vid klippstränderna lever blåstången i sitt optimum. Klippstränderna är vågexponerade vilket innebär att vattnet cirkulerar och det gör även syret och näringsämnen. Närsalthalten är också på en bra nivå vid västerhavet för att blåstången ska trivas.
Blåstången är en av de marina växtarter som har störst population i västerhavet. Stora bestånd innebär också att...

MATERIAL

• Lupp
• Plastbalja
• Pipett
• Gummipincett
• Petriskål
• Bestämningslitteratur (både havsväxter och havsdjur)
• Plasthandskar
• Blåstång samt marinlevande organismer... Köp tillgång för att läsa mer

Blåstångens ekosystem i västerhavet | Undersökning | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.