Blandningar med vatten | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Kemi 1
  • VG
  • 5
  • 1231
  • PDF

Blandningar med vatten | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att blanda olika ämnen i vatten och se vilken typ av lösning de kommer bilda, homogen eller heterogen. Ämnen som testas är bland annat sand, sågspån och salt.

Lärarens kommentar

Bra information men formuleringen kunde ha varit bättre.

Elevens kommentar

Att jag inte ska använda ordet "jag".

Innehåll

Labbrapport

- Inledning
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Metod, genomförande och resultat
- Diskussion och slutsats

Utdrag

Material

Sand
Sågspån
Salt
Vatten
Burk
Filter
Sked
Kastrull
Spis

Metod, genomförande och resultat

Jag har använt mig av en matsked sand, en matsked sågspån, en matsked salt, 30 cl diväteoxid, en burk, två filter, en kastrull och en spis. Jag började med att hälla joniserat vatten i en burk, tillsammans med en matsked sand, sågspån och salt. Jag använde min sked till att röra om lite grann. Jag fick nu se... Köp tillgång för att läsa mer

Blandningar med vatten | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.