Blodlabb i genetik - Labbrapport i Naturkunskap 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 8
  • 2593
  • PDF

Blodlabb i genetik - Labbrapport i Naturkunskap 1b

En laborationsrapport i genetik vars syfte är att eleven ska undersöka sin egna blodgrupp. Vidare så undersöker eleven även om de anlag han har stämmer med hänsyn till sina föräldrars blodgrupp (och huruvida deras anlag dominanta eller recessiva).

Lärarens kommentar

Hon tyckte den var väl skriven med en bra djup analys. Fick A+ i betyg.

Innehåll

- Inledning
- Hypotes
- Material/metod
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

"Material/metod:
- Lancett
- Plåster
- Brunn
- Tändstickor
- antigen A, B, _
- Anteckningsblock
- Blyertspenna

Efter att ha fått instruktioner till denna labbrapport satte jag och min med laborant, Sophie igång labben med att först och främst hämta materialet vi skulle använda. Och det var som jag redan nämnt ovan, Två lancetter, plåster, en gemensam brunn, 6 tändstickor sammanlagt och sedan antigen till A, B och _. Antigen flaskan till A var färgen blå, till B var den gul och _ var grå. Sedan satte vi helt enkelt igång med att sticka oss själva i fingret (om man så ville), men jag och Sophie vågade inte riktigt göra det, så läraren fick göra det åt oss istället. Det stack till lite i fingret, men det gick över rätt fort. Man fick trycka till på fingret för att mer blod skulle rinna ned i varje ”grop” av brunnen. Det fanns 9 ”gropar” sammanlagt. Sophie fick tre och jag fick tre. När blodet sedan sipprat i alla tre satte vi till ett plåster. Sedan sprutade Sophie in antigen till bloddropparna. Med hjälp av 3 tändstickor var, kunde vi nu blanda lösningen. Medan vi väntade på resultatet antecknade vi vad vi gjorde, vilket material vi använde oss av etc.

Efter ca 10 minuters väntan förändrade lösningen skepnad. Beroende på vilken antigen den reagerade på. I slutet av laborationen städade vi självklart undan efter oss, sköljde ur brunnen rent, slängde de använda lancetterna, tändstickorna likaså. Och lämnade tillbaka antigenerna."... Köp tillgång för att läsa mer

Blodlabb i genetik - Labbrapport i Naturkunskap 1b

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-03-30
    rapporten hjälper att man få en ide att skriva