Blodtryck och kondition | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 4
 • 833
 • PDF

Blodtryck och kondition | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att mäta blodtryck, puls och kondition. Innehåller en utförlig teoridel där begreppen förklaras. Blocktrycket mäts med hjälp av en blodtrycksmanschett och kondition genom att mäta pulsen efter en fysisk övning.

Observera att resultatdelen är bristfällig då eleven inte själv deltog i försöket. Kan dock användas som mall för liknande labbrapport.

Innehåll

LABBRAPPORT

- Uppgift
- Hypotes
- Teori
- Material
- Metod
- Resultat
- Källor

Utdrag

Material:

• Blodtrycksmanschett
• Stetoskop
• Pekfinger
• Stol

Metod:

Blodtryck
Det första vi började med var att linda en blodtrycksmanschett runt vår överarm, sedan börjar man att pumpa luft i manschetten till ungefär 160 mm Hg.
Därefter placerade vi ett stetoskop mot armen, strax nedanför armvecket. Därpå skulle vi minska trycket i manschetten. Sedan fick Jag placera mitt öra mot stetoskopet och lyssna på ljudet som kom från kroppen.
När jag började höra ett bultande ljud så skulle jag avläsa trycket(nålen på mätaren brukar hoppa till). Jag fick läsa av det högsta trycket som då råder i blodtrycket(systoliskt tryck) och uppstår när hjärtat pumpar ut blodet i aortan.
Jag fortsätter med att minska trycket medan det pulserande ljudet ökar och tillslut så försvinner ljudet. Då skulle jag avläsa tryckmätaren. Nu gäller det, det lägsta trycket som råder i blodkärlen (diastoliskt tryck) som uppstår när hjärtat slappnar av mellan två hjärtslag.

Puls
Här skulle vi leta upp ett bra ställe på kroppen där man känner sin puls enkelt. Antingen på insidan av handleden eller på halsen med lång- pekfingret. Därefter skulle vi ta tid på hur många på hur många pulsslag som slogs i minuten.

Kondition
Det Jag började med att göra var att stiga upp på pallen med båda mina fötter och ned igen med båda fötterna. Denna process fortsattes, där jag skulle hoppa 30 gånger per minut i ca 5 minuter. Jag avbröt aldrig försöket, men om försöket skulle avbrytas då skulle man notera tiden.
Efter försöket skulle någon räkna antalet pulsslag under 30 sekunder medan jag slagit mig ner på pallen. Räkningen gjordes 1-1 1/2 min och 4-4 1/2 min efter det att min upp- och nedstigning är avslutad.
Därefter skulle jag addera pulstalet(antal slag på 30 sekunder) och poängtalet beräknas ut med hjälp av formeln.
Poäng = Arbetstid i sekunder multiplicerat med 100 dividerat med 2 multiplicerat med summan av pulstalen... Köp tillgång för att läsa mer

Blodtryck och kondition | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra jobbat, tycker att labbrapport var riktigt bra :)
 • 2017-01-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bzvåxzvözfxcvzdvxz ka osvgmadmvairpd'gvmasdv