Blodtryck och puls | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Naturkunskap B
 • E
 • 5
 • 1013
 • PDF

Blodtryck och puls | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att observera och mäta korrelationen mellan blocktryck, puls och olika förändringsfaktorer (exempelvis kyla, fysisk ansträngning eller nikotinintag). Detta görs bland annat med hjälp av blodtrycksmanschett och spirometer.

Innehåll

HUR VARIERANDE SCENARION PÅVERKAR BLOCKTRYCK OCH PULS
- Bakgrund
- Syfte
- Utförande
- Resultat
- Diskussion och slutsats
- Felkällor
- Källor

Utdrag

Syfte:
Att få en första inblick i hur man hanterar blodtrycksmanschett och spirometer, samt observera och mäta korrelationen mellan puls och olika förändringsfaktorer, t.ex. kyla, fysisk ansträngning eller nikotinintag.

Utförande:
1. Började med en ommöblering med fokus på att alla satt bekvämt, speciellt personen som värdena mättes på. Tryckmanschetten sattes runt vänster arm som var vilandes mot en bänk. Sedan pumpades tryckmanschetten upp till 200 mm Hg.

2. Luften släpptes ut i en långsam takt för att både visuellt (manometern) och auditivt (stetoskopet) avgöra och mäta de systoliska och diastoliska värdena. När första pulsljudet hördes, observerades det systoliska trycket, och det sista pulsljudet avgjorde det diastoliska.

3. Pulsen mättes i 30 sekunder vid handleden och multiplicerades med två för att få slag per minut.

4. Personen lade sig ner i en liggande position och blodtryck samt puls noterades efter tre minuters vila, pulsen mättes vid den yttre karotisartären (halspulsådern).

5. Efter några minuters återhämtning/normalisering från den liggande positionen, mättes blodtryck och puls efter fem höga upphopp. Blodtrycksmanschetten placerades fast runt armen innan upphoppen.

6. Höger hand sattes under kallt rinnande vatten i en minut och sedan i kallt vattenbad i två minuter, blodtryck och puls bestämdes vid halsen.

7. Efter nikotinintag på 2.0 mg i tablettform mättes blodtryck och puls efter tre minuters verkan... Köp tillgång för att läsa mer

Blodtryck och puls | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var lättläst och bra skrivet. Man får mycket bakgrundsfakta och språket var lätt att förstå
 • 2015-03-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jag tycker det är enklare att förstår och kort sammanfattad
 • 2015-08-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ganska torftig och mekanisk uppsats.
 • 2015-06-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra information om puls, bra labbraport