Bloggens makt i samhället | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 2
  • 668
  • PDF

Bloggens makt i samhället | Utredande text

En utredande text om bloggar som har ett bra vetenskapligt språk. Eleven diskuterar bloggars roll i samhället, och tar utgångspunkt i frågeställningen om bloggar är en maktfaktor i samhället eller bara en medial distraktion. Ett antal källor lyfts fram för att redogöra för ämnet.

Utdrag

Varje dag får vi mediekonsumenter information genom olika mediekanaler. Bloggar anses av många som en växande och viktig påverkansfaktor i samhällsdebatten och har till viss del ersatt de sedvanliga medierna. En del hävdar att det stora utbudet samt möjligheten för vem som helst att påverka och skriva försämrar kvaliteten på informationen vi erhåller. Frågan är om bloggen är en maktfaktor eller bara en distraktion i det traditionella medieflödet?

Media brukar kallas den tredje statsmakten – efter den lagstiftande och dömande statsmakten – och är en viktig del av samhällsstrukturen. Karin Rudefelt belyser detta i sin rapport Unga medborgares bloggande som demokratiskt deltagande (Lunds Universitet 2007). Hon visar på vilken roll media spelar i vårt samhälle och betydelsen av att information når oss medborgare på rätt sätt. Det finns ett växande utbud vad gäller... Köp tillgång för att läsa mer

Bloggens makt i samhället | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.