Böldpest | Digerdöden | Spridning och Följder

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Historia 2a
  • B
  • 7
  • 1338
  • PDF

Fördjupningsarbete: Böldpest | Digerdöden | Spridning och Följder

Ett kortare fördjupningsarbete om Digerdöden och den böldpest som spred sig i Europa under Medeltiden. Fokus ligger främst på vad den medeltida pesten var, samt dess spridning och följder - både i Europa och Sverige.

Lärarens kommentar

Välskriven och bra uppsats.

Innehåll

- Inledning, frågeställning, syfte och metod 3
- Bakgrund 4
- Analys 4
- Källförteckning 7

Utdrag

"Inledning, frågeställning, syfte och metod:
I denna historiska uppsats har jag valt att skriva om Digerdöden och fokuserat främst på vad just pesten var, hur den spred sig och följderna. Jag har även nämnt några följder av pesten i Sverige.
Jag har valt att göra min undersökning kring dessa frågor:

- Vilka var pestens tecken? (hur kunde man avgöra om man blivit smittad)
- Hur spred sig pesten?
- Vad blev pestens följder?

Syftet med uppsatsen är att ta reda på mer information kring digerdöden, få en bättre kunskap samt besvara mina frågor i min frågeställning.

Som metod har jag valt att använda mig av litteratur, internet fakta sidor och en dokumentär på TV. Jag har satt fotnoter från de faktasidor som jag använt mig av på internet men största delen av uppsatsen bygger på boken Stora Döden av Dick Harrison samt en dokumentär/TV serie om Pestens tid. Därför har jag valt att sätta dessa två källor i slutet."... Köp tillgång för att läsa mer

Böldpest | Digerdöden | Spridning och Följder

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Böldpest | Digerdöden | Spridning och Följder.