Boendesegregation - Hur kan vi leva tillsammans? | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • C
 • 3
 • 1774
 • PDF

Diskuterande Text: Boendesegregation - Hur kan vi leva tillsammans? | Argumenterande text

En argumenterande text som talar emot boendesegregationen som finns i Sverige. Relevanta exempel på forskning och tendenser i samhället tas upp här för att styrka elevens argumentation. Här talas också om segregationens konsekvenser för de personer som är fast i en viss bostadssituation samt för samhället i stort.

Lärarens kommentar

Nyanserat och väldigt bra!

Utdrag

Hur kul skulle det vara för dig, om du inte fick chans att ta del av det nya samhället utan bara vara fast i det gamla sättet där du endast kan bo med invandrare med liknande ursprung? Ja precis, segregation. Hur skulle du trivas med att inkludera i en segregation? Segregation främjar ingen, utan tvärtom, det gör så att klyftor växer ännu mer samt att ängslan skapas. Därför är jag emot segregation.

Enligt den svenska akademins ordlista betyder segregation avskiljning eller särhållning. Det menas att folk med invandrarursprung inte får chans att integrera i det svenska samhället. Boendesegregation innebär att individer som delar på likadan etnisk bakgrund bor i samma områden än vad de skulle gjort ifall de chansartat hade tilldelats i samhället. (Migrationsinfo, 2013). En stor orsak till varför det är segregation i olika orter är på grund av diskriminering. För att bevisa detta så var det några forskare som gjorde ett experiment där de svarade på bostadsannonser på Blocket; en internetsida där man köper och säljer. Dessa tre forskare hade tre varierande namn: Maria, Erik och Mohammed. Experimentet gick ut på att de skulle svara på 500 annonser var med deras fördelade namn. Deras resultat på experimentet blev att Maria fick besked i 56% av fallen, Erik i 46% av fallen och Mohammed i 21% av fallen. Det visar att namnet som antyder en... Köp tillgång för att läsa mer

Boendesegregation - Hur kan vi leva tillsammans? | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-07-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra !!!!!!!!1!! jaaaa