Varför du bör läsa sagor för dina barn | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 735
 • PDF

Varför du bör läsa sagor för dina barn | Argumenterande tal

Manuskript till ett argumenterande tal där eleven beskriver varför man som förälder bör läsa sagor för sina barn. Fokus ligger framför allt på sagornas förmåga att främja utvecklingen av språk och fantasi hos barnet.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Elevens kommentar

Inkludera mer vetenskapliga forskningar.

Innehåll

INLEDNING
HUVUDTEXT
ARGUMENT 1 och lite bakgrund: Språkutveckling
ARGUMENT 2
MOTARGUMENT OCH BEMÖTANDE
AVSLUTNING

Utdrag

Många barn får kontakt med sagor redan i spädbarnsåldern. De sitter då i sina föräldrars knän medan de tittar på bilderna i boken och lyssnar på mamman eller pappans berättande. Där i knät, får barnen kommentera bilder, lära sig att allt sker i en viss ordningsföljd och öva på att lyssna och känna igen ord, ljud och rytmer. Barnet ser den text som föräldern läser och får då t.ex. lära sig åt vilket håll man bläddrar, att man läser från höger till vänster samt att man går uppifrån och ned. När man läser sagor för barn använder man sig även nästan automatiskt av en lite mer annorlunda röst än vanligt. Man pratar ofta med en långsammare takt, tydligare uttalande av ord samt en mer varierad melodi. Denna ljudförändring gör att språket ofta blir lättare att förstå för barnet som lyssnar. Alltså lär sig inte bara barnet åt... Köp tillgång för att läsa mer

Varför du bör läsa sagor för dina barn | Argumenterande tal

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  gooooooooood jätte bra jätte bra jätte bra ,elwmfk kwefnewn kendklen mfke n23n ke ml32 kl2 mkl3en öm12mn mklö2 mlk3n rmke mrk3n rke2 m32m
 • 2019-11-15
  Nu undrar jag...är denna ord från Ingvar Lundberg sagt, professor i barnpsykologi?. Jag har läst hans en blogg om läsa högt för barn
 • 2017-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaa skriveeeeeeeeeetttttt hääär
 • 2016-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Klockren uppsats som tar upp ett viktigt ämne!