Bör man publicera ”vilka bilder som helst” i media? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 3
  • 852
  • PDF

Bör man publicera ”vilka bilder som helst” i media? | Diskuterande text

Det här är en diskuterande text som handlar om medieetik och om vilka bilder det är etiskt försvarbart att publicera i media utifrån att skapa reaktioner och opinion. Eleven utgår bland annat från de lagar som styr publicering i medier för att diskutera bilden på den döda pojken som kommit att symbolisera kriget i Syrien och de människor som tvingas fly från det.

Uppgiftsbeskrivningen vad som följer:

Bör man publicera ”vilka bilder som helst” i media för att väcka opinion? Utgå till exempel från bilden av den treåriga pojken som hittades död på en strand vid Medelhavet. Förankra resonemanget i de regler som gäller för svenska massmedier (s.309-311 i läroboken Arena123). Nämn ett par argument för att publicera ”starka bilder och berättelser”! Nämn ett par argument emot! Ta avslutningsvis ställning själv och motivera ditt ställningstagande (var det rätt att publicera bilderna på treåringen)!

Utdrag

Att publicera vilka bilder som helst i media för att väcka opinion kan ha dess för – och nackdelar eftersom det beror på ur vilket syfte man vill förmedla bildernas och berättelsers ”budskap”, som hädanefter ska väcka opinion. Om vi ska utgå från bilden på den treåriga pojken som hittades död på en strand, anser jag att tanke bakom bilden har fler fördelar än nackdelar. På bilden fick vi vittna om den lilla kroppen, liggandes ner i sanden som i stort sätt har blivit en ”symbol/ikon” för Syriens flyktingkris som än idag pågår. Det som media vill förmedla med denna bild är i stort sätt verkligheten, som för många flyktingar vid flykt av krig och förföljelser kan leda till döden. Jag skulle vilja påstå att man har publicerat bilden för att väcka opinion mot... Köp tillgång för att läsa mer

Bör man publicera ”vilka bilder som helst” i media? | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.