Bör Sverige införa euro? | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 6
 • 2109
 • PDF

Bör Sverige införa euro? | Rapport

En rapport som undersöker ifall Sverige bör införa euro som valuta. Rapporten granskar EMU-omröstningen i Sverige och belyser bra och dåliga konsekvenser med ett införande av euro. Utgår från frågeställningarna:

- Hur uppkom EU?
- Hur låg Sveriges tidigare ställningstagande i euro-frågan till?
- Vad finns det för för- och nackdelar med en gemensam valuta som resterande EU länder?
- Vad är syftet med EMU och euron?

Lärarens kommentar

Förbättra källkritiken.

Innehåll

Bör Sverige införa Euro?

- Sammanfattning
- Inledning
- Syfte och frågeställningar
- Undersökning
- Diskussion
- Källor + Källkritik

Utdrag

År 1945 efter Andra Världskriget hade gått mot ett slut låg världen kritiskt till. Ett antal av Europas ledande stater samlades för att skapa ett samarbete som då skulle hjälpa de med att undvika framtida krig. Detta var grunden till den Europeiska Unionen som vi än har idag.
7 år senare skapades Europeiska kol- och stålgemenskapen, vilket var den riktiga starten för Europeiska Unionen. Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxemburg och Västtyskland underlättade handeln mellan Europas länder genom att... Köp tillgång för att läsa mer

Bör Sverige införa euro? | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  källor? annars bra men kan förbättras på många pukter