Börskraschen 1929 | Finanskrisen 2008 | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • MVG
 • 3
 • 1214
 • PDF

Fördjupningsarbete: Börskraschen 1929 | Finanskrisen 2008 | Jämförelse

En jämförande fördjupningsuppgift, där eleven redogör för "Den svarta torsdagen" och börskraschen 1929, samt jämför detta med finanskrisen 2008. Fokus ligger bland annat på varför börskraschen 1929 fick så förödande konsekvenser (i form av att vara en bidragande faktor till andra världskrigets utbrott), och vad som var annorlunda under finanskrisen 2008.

Innehåll

DEN SVARTA TORSDAGEN
- Inledning
- De svarta torsdagen
- Orsaker till den svarta torsdagen
- På vilket sätt bidrog den svarta torsdagen till andra världskrigets utbrott?
- Finanskrisen 2008
- Varför gav inte finanskrisen 2008 upphov till ett tredje världskrig?
-- Arbetslöshet
-- Tillgång till kapital
-- Socialt skyddsnät
- Slutsatser
- Källor

Utdrag

"Inledning:
Jag har valt att göra ett fördjupningsarbete om Den svarta torsdagen och analysera på vilket sett den bidrog till andra världskrigets utbrott. Jag försökte också se om man kan dra några paralleller till en nutida börskrasch. Varför blev det inte krig efter finanskrisen 2008-2009?

Den svarta torsdagen:
Svarta torsdagen är namnet på den 24 oktober 1929, den dag som inledde Wall Street-kraschen på börsen i New York. Åren innan börskraschen rådde det hausse på börsmarknaden. Med det menas ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Börskraschen 1929 | Finanskrisen 2008 | Jämförelse

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra och inspirerande uppsats!
 • 2015-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra, fortsätt så!!!
 • 2015-02-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra skrivet!!!!!!!!!!!!!!!