Analys: "Jenny" av Jonas Gardell

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1442
  • PDF

Analys: "Jenny" av Jonas Gardell

En bokanalys av Jonas Gardells bok "Jenny", där eleven redogör för bokens exposition, personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, konflikt och stil. Vidare så reflekterar eleven även över vad bokens budskap är.

Lärarens kommentar

Bra analys med många och bra exempel från boken. Din text är väl strukturerade med en röd tråd. Tänk på stavningen. /Viktor

Jag tycker att du har ett varierat ordförråd, vilket är bra när man läser texter. Din text är flytande och jag ser inga hack i det. Det är bra att du har en blank rad mellan styckeindelningarna, eftersom det gör att texten blir ”enklare” att se på. Sist men inte minst är att jag tycker att det var bra av dig att välja ett par av ”delarna” man skulle skriva om och göra det mer nyanserat än vad man normalt skulle göra. / David

Innehåll

- Inledning
- Exposition
- Personbeskrivningar
- Miljöbeskrivningar
- Konflikt
- Stil
- Avslutning

Utdrag

"Jag läste romanen Jenny skriven av författaren Jonas Gardell. Som uppgift så skulle jag skriva en analys om boken. I min analys så berättar jag mer hur boken är uppbyggt och tar med vilka delar som beskriver innehållet. En sak som jag också tar upp är Jonas Gardells stil att skriva böcker. Han har en speciell stil som gör hans böcker mer fängslande och på samma gång så får han ut en viktig sak som man var dagligen inte tänker på. Det är att ”vi och de” finns överallt fast än man inte ser det oftast eller tänker över det."... Läs mer

Analys: "Jenny" av Jonas Gardell

[0]
Inga användarrecensioner än.