Bokföring hos ett företag | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Redovisning 1
  • A
  • 2
  • 1062
  • PDF

Bokföring hos ett företag | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om bokföring hos ett företag. Här undersöks bokförings- och redovisningsrutinerna hos ett företag som heter Etcetera Offset AB. Årsredovisning, årsbokslut, periodisering och avskrivning är några av de saker som tas upp i fördjupningsuppgiften.

Utdrag

Etcetera Offset AB förbereder årsbokslut och årsredovisning genom att bokföra kontinuerligt varje månad. När året är slut gör deras revisor Benny Helgesson från ”Refima” den årliga årsredovisningen. Under tiden som man arbetar med årsbokslutet skatteplanerar man genom diverse periodiseringar. Den viktigaste planeringen är att man ska göra avskrivningar på framförallt sina tryckmaskiner. Utöver att bokföra olika affärshändelser och skatteplanera så genomför Etcetera Offset AB under Januari månad en... Köp tillgång för att läsa mer

Bokföring hos ett företag | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.