Borderline personlighetsstörning | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Psykologi 2b
 • A
 • 5
 • 1469
 • PDF

Borderline personlighetsstörning | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i psykologi, som utförligt redogör för personlighetsstörningen Borderline med utgångspunkt i en olika psykologiska perspektiv såsom det psykodynamiska, det kognitiva och det genetiska perspektivet. Eleven utgår från följande frågeställning för att utreda ämnet: Är det möjligt att leva ett normalt liv trots Borderline personlighetsstörning?

Innehåll

Borderline personlighetsstörning ur olika teoretiska perspektiv

- Bakgrund och syfte
- Resultat
- Kognitivt perspektiv
- Psykodynamiskt perspektiv
- Inlärningsteoretiskt perspektiv
- Genetiskt perspektiv
- Diskussion och slutsats
- Källor

Utdrag

När psykoanalytikern Adolph Stern började användandet av begreppet borderline år 1938 beskrev han patienter där graden av störning varierade från normal, överneurotisk och psykotisk. Patienterna han behandlade passade inte in i någon av dessa grupper utan hamnade i gränsen mellan neuros och psykos – därav benämningen borderline personlighetsstörning. Ur ett psykodynamiskt perspektiv ses det som att individen... Köp tillgång för att läsa mer

Borderline personlighetsstörning | Fördjupningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  rehy6juik7rtyjghuerl9o7867i6rui7e6o857r6i7turthkurlyuktyjf7etjyrthr
 • 2015-10-15
  Väldigt bra. Utförlig rapport.
 • 2016-05-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tack snälla! den va jätte bra
 • 2022-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3