Bosättningar, jordbrukssamhälle och industrisamhälle | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Geografi 1
 • B
 • 4
 • 1704
 • PDF

Bosättningar, jordbrukssamhälle och industrisamhälle | Sammanfattning

En kort sammanfattning utifrån givna frågor, som behandlar ämnena: förutsättningar för bosättningar och utvecklingen av ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Fråga 1: Förutsättningar för bosättning. Du skall beskriva de främsta naturliga förutsättningarna för en bosättning. Du skall dessutom analysera förutsättningarna i följande områden: Norra Indien, Etiopien, Peru och Frankrike. Utnyttja Atlas.

Fråga 2: För E skall du redogöra för hur ett jordbrukssamhälle övergår till ett industrisamhälle genom att beskriva vad som sker i de olika skedena i den demografiska transitionen.
För att nå de högre betygen skall du redogöra för Sveriges demografiska utveckling samt jämföra Sveriges demografiska transition med ett u-lands.

Utdrag

De naturliga förutsättningarna för en bosättning var innan den industriella revolutionen eller i jordbrukarsamhällen oftast ställen där miljön var anpassad för människan, det vill säga att det var ett hyggligt tempererat klimat som varken var för varmt, fuktigt eller för kallt. Men det viktigaste var att det var ett odlingsbart klimat och en möjlighet att odla sin föda med jord som gav bra avkastning på födan eller på ett område som gav andra födotillgångar som sjöar, hav osv. Tillgången på drickbart vatten var också en viktig del för val av bosättning. Detta har dock inte alltid varit fallet på... Köp tillgång för att läsa mer

Bosättningar, jordbrukssamhälle och industrisamhälle | Sammanfattning

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-30
  Denna uppsats var till väldigt stor hjälp när man jobbade med detta uppdrag, bra innehåll. Hade gärna viljat se de andra två frågorna i uppdraget också för att kunna jämföra mina egna svar
 • 2015-05-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra innehåll. Här fick man mycket tips på hur man ska tänka inför uppdraget.
 • 2016-12-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra. andra del. källorna saknas.
 • 2016-10-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Informativt, nyanserat och bra upplägg!