Bosniska och svenska | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Bosniska och svenska | Jämförelse

En jämförelse mellan det bosniska språket och det svenska språket, där eleven bland annat redogör för språkens respektive språkstam/grenar, grundbokstäver, uttal, grammatik, böjningsformer och ordföljd.

Notera att källor saknas, och att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk.

Utdrag

Svenskan är ett indoeuropeisk språk och hör till den nordgermanska grenen. Bosnisk
är också ett indoeuropeisk språk men tillhör den slaviska grenen. Svenskan har 29 bokstävervarv 26 är det latinska alfabetets grundbokstäver och tre är latinska bokstäver modifierade med diakritiska tecken (Å.Ä OCH Ö ).Bosnisk språk har 30 bokstäver varv 22 som är latinska alfabetets grundbokstäver. Och 5 diakritiska tecken Ć , Č . Đ , Š , Ž OCH 3 digrafer till DŽ, LJ,NJ men som alltid skrivs tillsammans och anses vara enskilda bokstäver.
Men oavsett så många digrafer är det mycket lättare att skriva,uttala och läsa Bosnisk... Köp tillgång för att läsa mer

Bosniska och svenska | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-07
    Skriven av Elev på Årskurs 9
    ....................................................