Bostadsmarknaden i Stockholm | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 3
 • 1079
 • PDF

PM (Promemoria): Bostadsmarknaden i Stockholm | PM

Ett PM som handlar om bostadsmarknaden i Stockholm, och de problem som finns där idag. Eleven redogör för situationen på bostadsmarknaden idag, och diskuterar hur bostadsbristen påverkar samhället.

Lärarens kommentar

Positiv feedback.

Elevens kommentar

Meningsbyggnad och formulering överlag.

Innehåll

- Bostadsmarknaden i Stockholm
- Källor

Utdrag

Behovet av nya bostäder uppskattas att ligga på runt 40 000 bostäder per år, vilket då inte kompletteras av de bostäder man bygger. Man har även kunnat konstatera att bostadsbyggandet har minskat sen tidigt 1990-tal. De senaste 5 åren har snittet på nybyggnationer legat på runt 25 000 lägenheter per år. Men efter finanskrisen 2008 har byggandet minskat till runt 20 000, vilket är en extrem reducering om man jämför med att det 1991 byggdes 67 000 . Dessutom kan man på bostadsmarknaden se otroliga klyftor när man jämför platser där det råder tydliga... Köp tillgång för att läsa mer

Bostadsmarknaden i Stockholm | PM

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt strukturerad uppsats!
 • 2016-12-03
  en mycket bra text........