Boyles lag | Gaslag | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • B
  • 3
  • 233
  • PDF

Boyles lag | Gaslag | Labbrapport

En kortare labbrapport i Fysik 1, vars syfte är att verifiera Boyles lag (gaslag). Detta görs genom att ta fram ett samband mellan trycket p hos en gasmängd (luft) och dess volym V.

Innehåll

LABBRAPPORT: BOYES LAG (GASLAG)
- Syfte
- Teori
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion

Utdrag

"Materiel:
- Lab Pro
- Tryckgivare
- Plastspruta

Utförande:
Sprutan ställdes in på 10ml (10cm3) och kopplades sedan till tryckgivaren. Trycket av luften inne i sprutan mättes sedan av tryckgivaren och Lab Pro, genom att pressa ihop sprutan korrigerades volymen, trycket förändrades och sju mätvärden uppmättes av hur volymen påverkade trycket."... Köp tillgång för att läsa mer

Boyles lag | Gaslag | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Boyles lag | Gaslag | Labbrapport.