Brasilien | Befolkning | Levnadsvillkor | Fördelning av resurser

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Geografi
  • B
  • 5
  • 1933
  • PDF

Fördjupningsarbete: Brasilien | Befolkning | Levnadsvillkor | Fördelning av resurser

En uppsats om Brasilien, med fokus på landets befolkning, levnadsvillkor, näringsliv och ekonomiska förutsättningar. Vidare så reflekterar eleven även kring resursfördelningen i landet, och hur man kan lösa de problem som uppstått i de så kallade favelorna (kåkstäderna).

Lärarens kommentar

Välskrivet och bra analyserat!

Innehåll

- Inledning
- Natur/vegetation/klimat
- Levnadsvillkor och BNP/capita
- Befolkningsfördelning
- Näringsliv, import och export
- Sårbara platser (t.ex. med risk för översvämning, jordbävning
- Hur påverkas landet av miljöförstöring/klimatförändring
- Annat som du tycker är intressant om landet t.ex. kulturen, traditioner
- Egna slutsatser slutsater kring orsaker, konsekvenser och tänkbara framtida förbättringar/lösningar
- Källor

Utdrag

Brasilien
Inledning:
Jag vill beskriva det femte till ytan största landet i världen, nämligen Brasilien. Brasilien är 8 547 404 km2 (2013) och ligger i Sydamerika. Landet är bl.a. känt för regnskogen Amazonas, fotbollen och kaffet. Men det finns en annan sida av det vackra landet. Stora skillnader mellan rika och fattiga medför olika levnadsvillkor med sociala orättvisor samt att regnskog skövlas ner i en oroväckande takt.

Natur/vegetation/klimat:
Brasilien är blandad regnskog med lateriska jordmåner och odlad mark. Året runt är det omkring 30 grader. Eftersom Brasilien till en så stor del har regnskog, regnar det ofta året om, jämt fördelat i landet, dock ej i juni-augusti. Nederbörden är ca 1000 mm regn per år... Köp tillgång för att läsa mer

Brasilien | Befolkning | Levnadsvillkor | Fördelning av resurser

[0]
Inga användarrecensioner än.