Brasilien och USA: En jämförelse | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 18
  • 5213
  • PDF

Brasilien och USA: En jämförelse | Rapport

En rapport där USA och Brasilien jämförs utifrån deras ekonomiska tillgångar och deras förutsättningar. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Hur skiljer sig Brasilien och USA och vilka likheter finns det?
- Vad beror dessa skillnader/likheter på?
- Finns det några åtgärder som behöver göras för att Brasilien ska nå upp till samma nivå som USA ligger på?

Innehåll

Brasilien & USA: Jämförelsestudie

1 Inledning
1.1 Syfte och frågeställningar
2 Utförande/material och metod
3 Resultat
3.1 Brasilien
3.1.1 Naturtillgångar & energi
3.1.2 Jordbruk
3.1.3 Skogsbruk
3.1.4 Industri
3.1.5 Utrikeshandel
3.1.6 Sammanfattning
3.2 Usa
3.2.1 Naturtillgångar & energi
3.2.2 Jordbruk
3.2.3 Skogsbruk
3.2.4 Industri
3.2.5 Utrikeshandel
3.2.6 Sammanfattning
4. Slutsats
4.1 Utveckling
4.2 Staten
4.3 Fotbolls-vm
4.4 Avslutning
5. Källförteckning
Källdiskussion

Utdrag

1 Sammanfattning

USA och Brasilien har liknande geografiska förutsättningar för att etablera sig ekonomiskt. Båda har stora tillgångar av diverse naturresurser och en stor chans till enormt internationellt inflytande. Dock har bara USA nått hela vägen än så länge.

Vad är det som har påverkat Brasilien så negativt så att landet har hamnat så långt efter. Vad finns det för faktorer som påverkar och finns det några lösningar på varför Brasilien ligger efter USA i utvecklingen.

Studien kommer inrikta sig på den ekonomiska nivån enbart och undersöka ett par faktorer som antas påverka både USA och Brasiliens ekonomi. Till hjälp användes diverse webbplatser tillsammans med litteratur-upplagor.

Mer detaljerad information om studien finns på nästa resterande sidor.

2 Inledning

Den här analysen tar upp skillnaderna och likheterna mellan Brasilien och USA. Skillnaderna och likheterna är på ekonomisk nivå och berör inte de andra delarna.

Analysen innehåller en bakgrundspresentation som sen besvaras med en slutsats längst bak.

2.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här analysen är att förstå skillnaderna och likheterna mellan Brasilien och USA. Genom arbetet vill jag få en förståelse för vad som gör USA till en starkare ekonomisk stormakt än Brasilien.

Fokus kommer finnas på Brasilien eftersom det var utgångspunkten för arbetet. USA används bara som en jämförelse eftersom det är landet som mest lik Brasilien både geografiskt och har ungefär samma förutsättningar som Brasilien. Det var i alla fall det jag trodde innan jag började med arbetet så det var det jag utgick ifrån.

Den första avgränsningen gör jag genom att bara analysera länderna på den ekonomiska nivån. Det finns självklart en koppling till vilket statsskick landet har, hur deras historia har sett ut och så vidare men jag valde att bara ta med den ekonomiska delen.

Den ekonomiska delen är dock också väldigt bred. Därför valde jag endast ett antal faktorer som påverkar ett lands ekonomi. Mina val blev naturtillgångar och energi, jordbruk, skogsbruk, industri och utrikeshandel. Dessa kändes som de mest centrala för att få ett godtyckligt resultat på analysen.

Vidare till frågeställningen. Den var lätt att konstruera eftersom jag visste redan innan jag började vilka frågor jag hade till ämnet... Köp tillgång för att läsa mer

Brasilien och USA: En jämförelse | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.