Breakfast & Holidays | Cultural Differences | Sweden & the US

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Engelska 5
 • A
 • 3
 • 656
 • PDF

Jämförelse: Breakfast & Holidays | Cultural Differences | Sweden & the US

En jämförelse på engelska av kulturskillnader (cultural differences) mellan Sverige och USA (Sweden & the US), med fokus på frukostvanor (breakfast) och helgdagar (holidays). Här beskrivs hur de här fenomenen ser ut i de olika länderna samt hur de skiljer sig åt.

Innehåll

Cultural skills

- Food
- Holidays
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

The united state is a very big country as we know and have many different states, and they all have there own food traditions, as we know it is not easy to write about all food habits in the united states but I will try to put focus on generally picture.
Breakfast is the first meal after the long rest during the night and the meal that's going to make you satisfied during the start of the day, that's why this... Köp tillgång för att läsa mer

Breakfast & Holidays | Cultural Differences | Sweden & the US

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  How is it possible giving this essay a: A!!!!!!!!!!!!!

Material relaterade till Breakfast & Holidays | Cultural Differences | Sweden & the US.