Brev till Romeo på gammalsvenska | Brev

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • B
  • 3
  • 663
  • PDF

Brev till Romeo på gammalsvenska | Brev

Ett fiktivt brev till karaktären Romeo Montague (ur Shakespeares "Romeo och Julia"). I brevet skriver eleven på gammalsvenska, och uppmanar bland annat Romeo att följa sina känslor för Julia Capulet trots föräldrarnas misstycke.

Lärarens kommentar

Inlevelse, tidsenlig med språkmarkörer, personer och platser - bra! Du har lagt ned stort jobb på språket. Jag har någon fundering kring några ordval.

Utdrag

"Hvad är Kärlek utan Föräldrarnes samtycke, Montague? Det är blott fine ord och få Föräldrarne att förstå. Der Ni sjelfve spele rolerne. Föräldrarnes dåliga uppförande skapar blod och krig i staden, der de ropar skällsord till varandra först, och sedan börjar bråka der det sedan leder till döds. Men det har ingen nytta, eller någon betydelse eftersom De blott bråkar om onödiga saker, saker som ej har anledning att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Brev till Romeo på gammalsvenska | Brev

[0]
Inga användarrecensioner än.