Fördjupningsuppgift om Brexit

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 10
  • 2396
  • PDF

Fördjupningsuppgift om Brexit

En fördjupningsuppgift där eleven informerar om Brexit. Eleven förklarar vad som ligger bakom Storbritanniens utträde ur EU och vad det kan få för konsekvenser, både kortsiktigt och långsiktigt.

Innehåll

Bakgrund
Orsaker
Konsekvenser
Politiska konsekvenser
Sociala konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder
Källförteckningar:
Källkritiken

Utdrag

Bakgrund
“Brexit” är en sammanslagning av orden ”Britain” och Exit och avser Storbritanniens utträde ur EU vilket beslutades genom en folkomröstning 23 juni 2016. Till mångas förvåning och bestörtning vann JA-sidan omröstningen med 51,9% av rösterna. Storbritanniens premiärminister, Theresa May, ansökte formellt om utträde i enlighet med EU-fördragets artikel 50 i slutet av mars 2017. Senast två år efter ansökningen lämnades in, dvs mars 2019 måste Storbritannien lämna EU. Nu ska ett avtal förhandlas fram om utträde mellan EU och Storbritannien som behöver lösa handelsfrågor och frågor kring rättigheter för de EU medborgare som bor i landet samt britter som bor i EU.

Brexit-anhängarna vill se mer nationellt självbestämmande istället för stort inflytande från EU. I Storbritannien har man heller aldrig varit riktigt nöjd med medlemskapet, ett missnöje som ökat över tid. Man vill även begränsa medborgarna från andra EU länders rätt till att använda välfärdssystemet samt öka kontrollen över sina egna gränser och invandringen.

Brexit-motståndarna för fram argument som en sämre ekonomi eftersom Storbritannien förlorar tillgång till EUs gemensamma marknad. Handeln blir dyrare och handelstullar införs. Det blir heller inte lika lätt för britter att bo, studera och jobba inom EU.

Orsaker
Storbritannien har traditionellt varit skeptisk till EU ända sedan inträdet 1973 och har tyckt att en EU-elit har drivit integrationen längre än vad medborgarna vill och därför har EU fått för stort inflytande. Storbritannien har också valt att stå utanför vissa samarbeten som Schengen och Euro t ex.

Storbritanniens syn på EU är säkert också påverkat av att man historisk inte sett sig som en självklar del av Europa, utan som en världsnation med koloniala intressen. Tyskland och Frankrike var pådrivande i skapandet av EU efter andra världskriget för att garantera fred och undvika isolering av Tyskland, Storbritannien kom med i EU först senare, 1973.

Men vad var det som fick Storbritannien att lämna EU nu?
● Utvidgningen av EU under 2000-talet ledde till en ökad arbetskraftsinvandring från fattiga östeuropeiska länder.

Kring millenniumskiftet pågick en EU debatt kring om man skulle prioritera utvidgningen eller fördjupningen inom EU. Storbritannien, men även Sverige, ville prioritera utvidgning och som en följd kom tio östeuropeiska länder med under 2004-2008.
Dessa nya medlemsländer fick tillgång till EUs inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Tidigare hade EU medlemmarna haft relativt likartad standard och arbetskraftsrörligheten mellan länderna därför relativt låg. De nya länderna var avsevärt fattigare vilket gjorde att många medborgare från dessa länder flyttade till rikare länder inom EU.

Arbetskraftinvandringen till Storbritannien har varit högre än till många andra länder till följd av en stark ekonomi i kombination med att engelska språket gör det lättare att komma in i samhället. Många av JA-sidans anhängare är lågutbildade och ser arbetskraftsinvandringen som ett direkt hot mot deras jobb... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift om Brexit

[0]
Inga användarrecensioner än.