British and American authors | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Engelska 6
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 823
  • PDF

British and American authors | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor på engelska kring författare från Storbritannien och USA ("British and American authors") - se alla författare som har tillhörande instuderingsfrågor under "Innehåll".

Notera att det endast är frågor som presenteras till var författare, inte svaren.

Lärarens kommentar

Bra frågor.

Innehåll

STUDY QUESTIONS ON SOME BRITISH AND AMERICAN AUTHORS
- Why study questions? How?
- What do you need to remember?

ENGLISH WRITERS
- William Shakespeare (1564 — 1616)
- Daniel Defoe (1660? — 1731)
- Jonathan Swift (1667 — 1745)
- Jane Austen (1775 — 1817)
- Mary Shelley (1797 — 1851)
- The Brontë sisters (1816-1855)
- Charles Dickens (1812 — 1870)
- James Joyce (1882 — 1941)
- Virginia Woolf
- George Orwell (1904 — 1950)

AMERICAN WRITERS
- Mark Twain (1835 — 1910)
- Ernest Hemingway (1899 — 1961)
- John Steinbeck (1902 — 1968)
- Jack Kerouac (1922 — 1969)
- Toni Morrison
- Joyce Carol Oates

Utdrag

"Daniel Defoe (1660? — 1731)
4. Playwright/Novelist/Poet?
5. What was Defoe's profession before Robinson Crusoe was published?
6. In what year was Robinson Crusoe published?
7. What is Robinson Crusoe about?
8. What is the name of Robinson's companion on the deserted island?
9. What is characteristic of Defoe's ..."... Köp tillgång för att läsa mer

British and American authors | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.