Den brittiska imperialismen i Afrika | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Historia 1a1
 • VG
 • 4
 • 1018
 • PDF

Den brittiska imperialismen i Afrika | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som redogör för den brittiska imperialismen i Afrika. Eleven berättar om orsakerna till kolonialiseringen och hur Storbritannien gick till väga, samt vilka länder och råvaror som engelsmännen var intresserade av.

Innehåll

- Imperialismen - Storbritannien i Afrika
- Källförteckning

Utdrag

Detta område som Storbritannien erövrar är intressant för dem på grund av de lättåtkomliga råvaror som existerar, råvarorna blir lättåtkomliga med tanke på att personerna som står i deras väg enbart kan slåss med spjut och stenar medan engelsmännen har sina massproducerade gevär. En råvara som engelsmännen plockar mycket av i denna världsdel är guld för att guld finns det enormt mycket av längs kusten kring Nigeria och Ghana, dessa ställen kallas för ”Guldkusten”. Än en gång så är just detta ställe intressant för Engelsmännen då de... Köp tillgång för att läsa mer

Den brittiska imperialismen i Afrika | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  forfarande så är ni bästa sidan som finns och hoppas detta är bra :)