Bröllopsresa av Naja Marie Aidt | Novellanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 9
  • 2268
  • PDF

Bröllopsresa av Naja Marie Aidt | Novellanalys

En litterär analys av novellen "Bröllopsresa" av Naja Marie Aidt, som genomförs utifrån temat könsroller. Analysen tar avstamp i den feministiska teorin och framförallt Simone de Beauvoirs "Det andra könet". Utifrån det analyseras de två karaktärerna Eva och Tim, och deras relation till varandra genom novellens handling.

Innehåll

1. Inledning 1
1.1 Syfte 1
1.2 Frågeställningar 1
1.3 Bakgrund 1
1.4 Metod och material 2
2 Resultat 2
2.1 Evas karakterisering
2.2 Tims karakterisering
3 Resultatdiskussion 2
Referenser 2

Utdrag

1.3 Bakgrund

Kvinnans särställning till mannen är oerhört intressant utifrån de Beauvoirs syn. Därför föll valet på att analysera Evas situation i novellen utifrån det feministiska perspektivet. I Det andra könet menar de Beauvoir att jämförelsen mellan kvinnan och mannen är en viktig del för att uppfatta frågan ”vad är en kvinna?”. Det är grunden till att förstå begreppet ”kvinna”. Oftast ses mannen som något neutralt, alltså en...

2.1 Evas karakterisering
Att den kvinnliga karaktären i novellen heter just Eva är ingen slump. Eftersom det den mytiska historien om relationen Adam och Eva finns, vill därför Naja Marie Aidt inkludera det namnet på den kvinnliga karaktären, just för att visa att även här ställs könen mot varandra.
Eva är inte den som bestämmer i förhållandet. Det får vi bekräftat redan i inledningen av berättelsen när mannen i förhållandet, Tim, insisterar på att de ska åka upp i Bergen för att besöka kvinnornas stad Olympos. Ju längre novellen lider i berättelsen märker läsaren att Eva är osäker på sin egen identitet. Efter att vildmannen överfaller henne med sin urstarka manlighet, som författaren beskriver det som i historien, börjar hon tappa...

2.2 Tims karakterisering
Tim är långt ifrån den stereotypiska mannen. Han är inte alls den mannen som har de maskulina egenskaperna som krävs. Jag syftar främst på de kroppsliga egenskaperna i form av muskelmassa och smidighet. Ingen av alla dessa olika egenskaper har Tim. Däremot har Tim förmågan att tänka och utvärdera situationer och saker som inte någon annan i historien har. Som exempel på detta reflekterar han ett antal gånger över varför Eva förvrider sitt ansikte, varför hon gråter och visar medlidande genom... Köp tillgång för att läsa mer

Bröllopsresa av Naja Marie Aidt | Novellanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Bröllopsresa av Naja Marie Aidt | Novellanalys.