Bromsmedicinerna mot HIV | Fördjupningsuppgift | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • B
  • 5
  • 1916
  • PDF

Bromsmedicinerna mot HIV | Fördjupningsuppgift | Biologi

Den här fördjupningsuppgiften handlar om hur bromsmedicinerna mot HIV fungerar och en diskussion om deras potential i framtiden.

Innehåll

Inledning
Analys
- Retrovirus
- Behandling
- Resistens
- Biverkningar
- Afrika
- Framtida alternativ
Diskussion
Källkritik

Utdrag

INLEDNING
HIV, eller humant immunbristvirus kommer ursprungligen från SIV, en typ av immunbristvirus som infekterar apor. HIV delas in i HIV-1 och HIV-2. Den sistnämnda finns huvudsakligen i Afrika och är något mindre aggressiv och smittsam än HIV-1, som finns i hela världen. Viruset smittar genom sekret och kroppsvätskor som blod, sperma och bröstmjölk, från mor till barn under förlossning eller amning, vid behandling med blod och blodprodukter och även vid gemensam användning av injektionsutrustning.
HIV-infektionen delas in i ett visst antal faser. Under den så kallade inkubationstiden förökas viruset i snabb takt medan T-hjälparcellerna går från att vara ca 800 stycken/mm^3 blod till ca 500 stycken/mm^3 blod. Det är här individuellt vilka symptom man får som följd av det försvagade immunförsvaret; vissa får tidiga tecken på en primär HIV-infektion direkt efter inkubationstiden (feber, frossa och svullna lymfkörtlar exempelvis). Immunförsvaret förstör då mycket av viruset (det ökade antalet antikroppar till viruset kan avslöja om man är infekterad eller inte under ett test). Därefter kommer den kroniska fasen, då viruspartiklarna ökar medan T-hjälparcellerna sjunker till omkring 200-500 stycken/mm^3 blod. Här kan symptom som feber, diarré och svampinfektioner uppkomma. Slutfasen är aids, då T-hjälparcellerna är under 200 stycken/mm^3 blod. Det som definierar tillståndet är antingen tumörer som Kaposis sarkom och andra cancerformer, eller opportunistiska infektioner som tuberkulos, lunginflammation och hjärnhinneinflammation (infektioner som i normala fall är ofarliga). Utöver detta kan aidsdiagnosen också ställas vid... Köp tillgång för att läsa mer

Bromsmedicinerna mot HIV | Fördjupningsuppgift | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.