Brott och kriminologi | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 3
  • 1376
  • PDF

Brott och kriminologi | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven skriver om brott och kriminologi. Eleven utreder om det är en koppling mellan brott och socioekonomiska förutsättningar, kön och etnicitet. Eleven tar upp sociala faktorer och biologiska faktorer och gör till sist en egen slutsats om varför kriminalitet uppstår.

Innehåll

Biologisk faktor
Utilitarism
Social faktor
Slutsats

Utdrag

Socioekonomisk faktor
Alexandra Pascalidou hävdar att kriminalitet uppstår på grund av samhällets ekonomiska ojämlikhet. Hon anser att de fattigare ofta är samhällets syndabockar när brott begås, och att detta beror på polisens bristande närvaro i förorterna. Man bygger upp en, enligt Pascalidou, felaktig bild via media om att invånarna där är kriminella vilket leder till att även polisen kan beskylla folket för kriminalitet. Hon ger även exempel från Aten, Paris, London och Rio där liknande segregation har uppstått och man anpassar sig till synen samhället har av en för att man får ett tankesätt som en kriminell. De förväntas vara våldsamma och blir därför det för att de omedvetet lever upp till samhällets bild av dem.

Jag tolkar det som att segregationen enligt Pascalidou är orsaken till brott och kriminalitet. Det kan, tror jag, antingen vara i form av den religiösa situationen som i Frankrike där man infört lagstiftning mot bärande av religiösa symboler såsom slöjor på offentliga platser, eller som klyftan mellan de rika och fattiga och var man bor, den socioekonomiska faktorn. Om alla fattiga placeras i ett slumområde och anklagas för att vara brottslingar kommer motsättningar troligtvis att uppstå. Det behöver nödvändigtvis inte vara sant, men som jag tidigare sagt är risken ofta stor att samhället lever upp till denna illusion vilket kan leda till att folk blir frustrerade och att det slutligen bara smäller till, kanske genom terrorism från samhällets förtryckta eller revolution. Kriminalitet är ett symptom av social oro och orättvisor, menar Pascalidou, men hon nämner inte heller någon direkt lösning eller exempel på lämpliga straff, utan det verkar som om hon tror att kriminaliteten kommer försvinna ifall klasskillnaderna ...... Köp tillgång för att läsa mer

Brott och kriminologi | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.