Brott och straff | Brottsrekvisit och dom | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Affärsjuridik
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 636
  • PDF

Brott och straff | Brottsrekvisit och dom | Frågor och svar

Frågor och svar inom juridik som tar utgångspunkt i karaktären Raskolnikovs handlande i Dostojevskijs roman "Brott och straff". Frågorna diskuterar vilka brottsrekvisit som kan anses vara uppfyllda, vilken brottsrubricering som gäller, samt vilken dom som Raskolnikov förtjänar.

Innehåll

- Vilka objektiva och subjektiva brottsrekvisit anser du vara uppfyllda, utifrån det utdrag ur boken som du har tagit del av? Motivera!
1. Finns en adekvat kausalitet mellan Raskolnikovs handlande och den effekt som uppstod? Motivera!
2.Vilken brottsrubricering skulle du sätta vid åtal?
3. Hur skulle du vilja döma i fallet?
4. Hur skulle du vilja döma i fallet?

Utdrag

Subjektiva brottsrekvisit som uppfylls för stöld: gärningsmannen handlade med uppsåt, anledningen till att han gick in i hennes hus var för att stjäla hennes värdefulla saker. Det var alltså inte en oaktsam handling. Han snodde hennes nycklar och letade efter värdefulla grejer, vilket tyder på att han med avsikt var där för att stjäla. Stölden skedde alltså... Köp tillgång för att läsa mer

Brott och straff | Brottsrekvisit och dom | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.