Brott och straff under medeltiden | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • B
  • 5
  • 1785
  • PDF

Brott och straff under medeltiden | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om brott och straff under medeltiden i Sverige. Eleven jämför det medeltida straffsystemet med dagens, och diskuterar synen på olika handlingar då och nu. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställning:

- Hur värderades och bestraffades brott under medeltiden jämfört med i dagens samhälle?

Lärarens kommentar

Läraren ansåg att arbetet var bra skrivet och hade en intressant analys. Källkritiken kunde vara mer utförlig och bör ha innehållit tydligare beskrivningar av de olika källorna. Det var det som skulle ha krävts för ett A.

Elevens kommentar

BROTT OCH STRAFF UNDER MEDELTIDEN

- Inledning
- Frågeställning
- Metod och källkritik
- Faktadel
- Diskussion/Analys
- Käll­ och litteraturförteckning

Utdrag

Det vanligaste straffet under medeltiden var böter, vilket är vanligast än idag. Det som skiljer den medeltida bötern mot dagens är bland annat följderna av att inte betala den. Under medeltiden utmättes ett annat straff om den dömda inte kunde betala boten. Det kunde vara allt från ett milt skamstraff till dödsstraff. Om den dömda inte har möjlighet att betala sin bot idag går räkningen till... Köp tillgång för att läsa mer

Brott och straff under medeltiden | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.