Brottsling: Anders Behring Breivik | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Barn- och fritidsprogrammet (BF) Årskurs 3
  • Sociologi
  • C
  • 2
  • 398
  • PDF

Brottsling: Anders Behring Breivik | Sammanfattning

En kort sammanfattning som handlar om den norska terroristen Anders Behring Breivik. Här berättar eleven kort om Breiviks liv, uppväxt och eventuella diagnoser.

Lärarens kommentar

Bra jobbat!

Innehåll

Anders Behring Breivik

- Bakgrund
- Uppväxt
- Eventuella diagnoser
- Analys
- Källa

Utdrag

Anders Behring Breivik är en norsk brottsling som föddes den 13 februari 1979 i Oslo. Hans far var civilekonom och i flera år diplomat vid norska UD. Hans mor var sjuksköterska och föräldrarna skildes när Breivik var ett år gammal. Breivik har två halvbröder och en halvsyster från hans far samt en halvsyster från hans mor och de fick barnet från deras tidigare äktenskap. Den 22 juli 2011... Köp tillgång för att läsa mer

Brottsling: Anders Behring Breivik | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-04-28
    Bra arbete och snyggt upplägg