Brottmål och rättsprocess | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Privatjuridik
  • A
  • 5
  • 2301
  • PDF

Brottmål och rättsprocess | Utredande text

En utredande text om brottsmål, som förklarar hur rättsprocessen vid brottsmål går till från början till slut. Vidare så redogörs det för en fallbeskrivning av ett mål som bedöms. Avslutningsvis redogör eleven för en rad centrala rättsliga begrepp.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Om polisen misstänker eller om ett brott blir angivet så skapas en förundersökning av polis för att kunna reda ut deras misstankar och avgöra om målet ska tas upp vid domstol. Dock kan fall ibland vara så komplicerade att förundersökningen är tvunget att ledas av åklagare.
En person som är misstänkt av polisen kan bli gripen. Detta blir man i väntan på åklagarens beslut om denne person ska bli anhållen eller inte, vilket sker och gäller fram tills att beslut tas om häktning eller om denne person ska försättas på fri fot, dock i högst tre dagar i samband med förhör. Om det finns risk för kollusionsfara, recidivfara och/eller flyktfara kan häktning begäras av åklagaren hos tingsrätten. Vid brott där den minsta konsekvens är fängelse, häktas den misstänkte nästan alltid. Denne person är skäligen misstänkt eller vara på sannolika skäl misstänkt för brott.
Förundersökningen är till för att kunna ge åklagaren nog med underlag för att kunna besluta om åtal ska ske. Anser åklagaren att fallet ska tas vidare lämnar hen in en stämningsansökan till tingsrätten. Denna ska innehålla gärningsbeskrivning, brottsrubricering, tillämpliga lagrum och den bevisning åklagaren vill åberopa.
För att tingsrätten ska kunna ta rätt beslut kan en personutredning göras. Detta är ett yttrande från frivården som innehåller individens personliga förhållanden och ett förslag från deras sida som påföljd. Det kan även innehålla läkarundersökning för att ta reda på individens psykiska tillstånd.
Om fallet går vidare till åtal sker en huvudförhandling där man avgör om åklagaren har rätt eller inte angående det brottet/brott åklagaren påstår att den tilltalade har begått. De personer som ska närvara vid en huvudförhandling är åklagaren, målsäganden, den tilltalade, försvarare, domare, nämndemän, protokollförare samt om det så finns, vittnen. Åhörare får också närvara.
En huvudförhandling sker i tingsrätten och startas genom att själva brottmålet påropas. De parter och vittnen som ska närvara vid rättegången kallas in och därefter gör ordföranden en närvarokontroll då rättegången ska ställas in om inte alla som måste närvara är närvarande. Innan rättegången ska börja skickas vittnena ut för att sedan kallas in när det är deras tur att vittna. Andra steget är att åklagaren läser upp brottsbeskrivningen och begär därmed att den tilltalade ska bli dömd till fängelse och/eller att denne ska betala skadestånd och/eller få samhällstjänst. Den tilltalade får ordet efter detta och... Köp tillgång för att läsa mer

Brottmål och rättsprocess | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Brottmål och rättsprocess | Utredande text.