Brottsmål och tvistemål | Skuldfrågan och straff | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Brottsmål och tvistemål | Skuldfrågan och straff | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor inom juridik som redogör för vad tvistemål och brottsmål är samt hur domstolen avhandlar skuldfrågan och straff vid överläggningar.

Lärarens kommentar

Du besvarar alla frågor på ett välstrukturerat och tydligt sätt. Du får ett B som omdöme på detta uppdrag.

Innehåll

- Gör en jämförelse mellan ett tvistemål och ett brottmål. Utred de skillnader och likheter som finns.
- Brottsmål
- Tvistemål
- Ett tvistemål kan lösas på många andra sätt än genom att ta målet till domstol. Gör en redogörelse för olika alternativa sätt att lösa tvister på samt beskriv för- och nackdelar med metoderna. En del tvistemål måste lösas av domstol. Varför?
- Vid en överläggning i domstolen ska både skuldfrågan och straffet avhandlas. Redogör för vad som kan ha betydelse då domstolen avhandlar skuldfrågan

Utdrag

Skiljeförfarande är en tvist om ett avtal som kan avgöras av skiljemän. Parterna kan komma övrens om att vid framtida tvister så ska det avgöras genom skiljeförfarande istället för som stivstemål i allmän domstol. Skiljeförfarandet innebär vanligen att parterna utser varsin skiljeman som sedan i sin tur ska utse en tredje. Det kan vara antingen advokat eller domare. Den tredje är skiljenämndens ordförande. Om parterna lyckas enas om en gemensam skiljeman, så dömer han... Köp tillgång för att läsa mer

Brottsmål och tvistemål | Skuldfrågan och straff | Instuderingsfrågor

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-26
  Saknar lagrum, en del stavfel och en djupare analys finns inte. men helt ok, troligtvis ett svagare B.
 • 2016-05-11
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 • 2017-01-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Detta var grymt. Sjukt bra
 • 2016-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra svar på frågorna!!

Material relaterade till Brottsmål och tvistemål | Skuldfrågan och straff | Instuderingsfrågor.