Brottsprevention - olika ideologier | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Rätten och samhället
  • C
  • 3
  • 861
  • PDF

Brottsprevention - olika ideologier | Sammanfattning

En sammanfattning med fokus på brottsprevention, som redogör för olika ideologiers syn på hur samhället ska motverka att individer begår brott. Eleven diskuterar även ideologiernas olika för-och nackdelar, och tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Får de olika ideologierna konsekvenser för straffets utformning? Om så är fallet, vilka?
• Vilka starka/svaga argument kan du se hos respektive ideologi och finns det någon eller flera som bör vara styrande i svensk kriminalpolitik?

Innehåll

Brottsprevention - Olika ideologier

- Allmänprevention
- Individualprevention
- Behandlingsideologin
- Inkapacitering
- Talionsprincipen
- Den klassiska straffrättsskolan
- Källor

Utdrag

Fram tills 1700-talet så var straffen för ett brott mycket hårda, men efter 1700-talet började man anse att ett straff var till för att försona brottet på ett rättvist sätt, inte att döda varje person som gjort ett fel. Man ville därför sänka straffen och följa lagarna ordagrant och inte gå lika mycket på egen känsla. Ett brott som gjordes av en person skulle in inte få ett annorlunda straff än en annan som gjorde samma... Köp tillgång för att läsa mer

Brottsprevention - olika ideologier | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.