Brustablett | Reaktionshastighet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Kemi 2
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 933
  • PDF

Brustablett | Reaktionshastighet | Labbrapport

En labbrapport där syftet är att studera reaktionshastigheten för att lösa upp en C-vitaminbrustablett i olika vätskor. Hastigheten har studerats i vanligt vatten, upphettat vatten, i avslagen läsk och i vanlig läsk. Från resultatet kan man utläsa att temperaturen hos vätskan är av stor betydelse för reaktionshastigheten samt vad som vätskan innehåller redan innan C-vitamintabletten tillsätts, dvs. hur nära lösningen är kemisk jämvikt redan innan reaktionen startar.

Lärarens kommentar

Välskriven rapport och utförlig och nyanserad analys.

Innehåll

Brustabletter

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats och diskussion

Utdrag

Materiel
Glas, tidtagarur, dl-mått, vattenkokare.

Material
C-vitamin brustablett, vatten, 7up, 7up utan kolsyra.

Utförande
Jag släpper ner en C-vitamin brustablett i ett glas med 2dl vatten och mäter tiden det tar för tabletten att upplösas helt. Därefter släpps ytterligare en tablett i vattenglaset och tiden mäts. C-vitamin släpps också ner i 2dl 7up med kolsyra och i 2dl 7up utan kolsyra och jag mäter tiden det tar för tabletterna att lösas upp. Avslutningsvis släpps en C-vitaminbrustablett ner i hett vatten och tidsåtgången för att tabletten ska lösas upp mäts... Köp tillgång för att läsa mer

Brustablett | Reaktionshastighet | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.