Ytspänning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Naturkunskap 2
 • B
 • 5
 • 906
 • PDF

Ytspänning | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att, genom att bryta ytspänningen hos vatten, undersöka förhållandet mellan olika ämnens densitet och vattens ytspänning. Ämnena som undersöks är koppar (ett gem) och asp (en tändsticka).

Innehåll

Att bryta ytspänningen

- Inledning
- Ämnenas densitet
- Syfte
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor
- Källkritik

Utdrag

Inledning
Vatten är en kemisk förening som är nödvändig för allt känt liv. Denna förening av molekyler är uppbyggd av två väte atomer och en syre atom. En vattenmolekyl är polär, vilket innebär att den har en positiv (väterna) och en negativ (syret) sida. Vi har alla någon gång råkat fylla upp ett glas med vatten för mycket och sett att vattnet blir konkav vid dess yta. Glaset ser alltså mer än fyllt ut - detta fenomen kallas för ytspänning.

Ytspänning är en kraft som håller samman ytskiktet, de vill säga de molekyler vid gränsytan mellan en vattnet och luften. I vattnet förflyttar sig molekylerna i alla riktningar. Luften över vattnet har inte samma förutsättningar och innehåller mycket färre molekyler. Kraften som verkar på vattenmolekylerna är då riktat neråt och skapar då ytspänning.

För att mäta ytspänningen kan man använda sig av en mätanordning som kallas Wilhelmy platta. Denna tunna platta placeras försiktigt neråt på ytan av vätskan där den nedåtriktade kraften av plattan mäts. Kraften av plattan divideras sedan med omkretsen av plattan som... Köp tillgång för att läsa mer

Ytspänning | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-09-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig när jag satt fast på en fråga, bra skrivet och diskuterat
 • 2017-08-13
  Tack! detta gav mig en klarare bild av hur jag skriver en inledning.
 • 2015-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Trevlig var denna högst gedigna artikel.