Buddhism | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 3
  • 1131
  • PDF

Buddhism | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven tar upp fördelar och nackdelar med buddhismen.

Lärarens kommentar

Du har skrivit en tydlig och lättläst argumenterande text kring buddhismens för- och nackdelar. Du går på ett systematiskt sätt genom positivt och negativt och avslutar texten med ett kort, personligt resonemang. Det är tydligt att du gjort viss faktaresearch och du använder dig av den information du har som grund för dina argument och dina åsikter.

Elevens kommentar

För att nå högre hade jag dels kunnat forska vidare/djupare, belysa mina olika argument ur fler synvinklar och utvecklat mitt egna resonemang/mina egna åsikter lite mer.

Utdrag

Buddhism är en mer unik religion som inte har så jättemånga likheter med dem andra världsreligionerna Man har ingen Gud utan en person som nått nirvana som man ser upp till och det är han som alla har som förebild eftersom man strävar efter att nå nirvana hela livet ut. Här under, kommer jag redogöra för- och motargument för individer som vill konvertera till Buddhismen och varför dem borde antigen hålla fast vid det eller ändra det.

Meditation är en av anledningar man skulle kunna konvertera till buddhismen på grund av att det är en tid man spenderar med sig själv och försöker hitta sig själv. Detta anser jag som ett förargument för konverteringen eftersom det inte finns någon liknande religion som gör att man fokuserar på sig själv och stänger av allt som stör ens tänkande och själ. Genom att meditera kan man minska stressen i ens liv, man sover bättre, det hejdar huvudvärk samt att det minskar depressioner. Meditation är en stor del av buddhismen i och med att man får kontakt med själen på detta sättet kan vi säga att genom meditation... Köp tillgång för att läsa mer

Buddhism | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.