Buddhism | Historia, Ritualer, Högtider | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Religionskunskap 1
 • A
 • 4
 • 2209
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Buddhism | Historia, Ritualer, Högtider | Jämförelse

En uppsats i Religionskunskap 1, där eleven redogör för buddhismen. Fokus ligger på buddhismens historia, grundare, synen på liv och död, ritualer, högtider samt heliga platser och skrifter. Vidare så jämförs buddhismen även med hinduismen och kristendomen.

Lärarens kommentar

Välskriven, bra reflektioner till hinduismen och bra egna tankar.

Elevens kommentar

Eftersom vi skulle skriva en kort uppsats blev den kortfattad. Det går alltid att lägga till mer detaljer inom vissa områden.

Innehåll

Buddhismen
- Inledning
- Historia och grundare
- Livet, döden och regler
- Ritualer och högtider
-- Vesakfesten, Dharmadagen, Parinirvanadagen, Sanghadagen
- Heliga platser och skrifter
-- Tripitaka, Dhammapada
- Jämförelser med Hinduism och Kristendomen
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

"Inledning
Jag ska framför allt skriva om buddhismen i den här uppsatsen, men det kommer finnas jämförelser mellan kristendomen och hinduismen eftersom vi har jobbat med det tidigare. Jag kommer skriva om hur buddhismen blev till, om deras lära, fester, riter m.m. Jag tror det kommer bli intressant att jämföra mellan buddhismen och hinduismen, och få reda på om de två religionerna har mycket likheter.

Historia och grundare
Det finns ca 500 miljoner Buddhister i världen, och de flesta lever i Asien. Buddhismen har sina rötter från hinduismen. Siddharta Gautama (Buddha) var hindu, och det kan man jämföra med att Kristendomens grundare Jesus var jude. Till skillnad från hinduismen har buddhismen en grundare, Buddha. Kring 500 år f. Kr föddes han i en liten by som hette Lumbini, i norra Indien. Buddha var inte hans riktiga namn, det är en titel och betyder ”den upplyste”, men den fick han inte förrän så småningom. Han fick namnet Siddharta Gautama, och enligt en spådom skulle han bli en stor furste, precis som sin far, eller bli en stor andlig ledare."... Köp tillgång för att läsa mer

Buddhism | Historia, Ritualer, Högtider | Jämförelse

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra och välskriven!......
 • 2016-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra skrivet! taack!