Budget | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK)
  • Företagsekonomi 1
  • Inget betyg givet
  • PowerPoint

Budget | Presentation

En kort Powerpoint-presentation inom företagsekonomi, som lyfter fram olika budgetmodeller med utgångspunkt i likviditetsbudget och resultatbudget. Eleven redogör för två företag som använder sig av respektive budgetmodell, och berättar även kort om vad som skiljer modellerna åt.

Innehåll

Budget - en ekonomisk planering
Budget - en ekonomisk planering i siffror
Två vanliga budgetar
Resultatbudget - wasabagaeriet ab
Likviditetsbudget - cykelexperten
Skillnader mellan resultatbudget och likviditetsbudget
Varför budgetera?

Utdrag

BUDGET - EN EKONOMISK PLANERING I SIFFROR :

Budget görs för en period exempelvis ett år.
 
En budget visar hur mycket pengar det:
finns i företaget?
förväntas att gå åt?
förväntas komma in?
 
Budgetering hjälper företaget
att nå de ekonomiska målen. 

LIKVIDITETSBUDGET - CYKELEXPERTEN:

INGÅENDE LIKVIDA MEDEL
pengar som finns kvar vid en månads början.

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
inbetalningar minus utbetalningar.
 
UTGÅENDE LIKVIDA MEDEL
ingående likvida medel plus månadens överskott eller underskott... Köp tillgång för att läsa mer

Budget | Presentation

[0]
Inga användarrecensioner än.