Buffertkapacitet i saliv | Labbrapport | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • B
  • 4
  • 943
  • PDF

Buffertkapacitet i saliv | Labbrapport | Kemi

I denna labbrapport försöker man bestämma pH värdet och bufferkapaciteten av våran egen saliv. HCI har använts som metod för att testa denna bufferkapacitet.

Innehåll

Syfte
Teori
Utrustning
Kemikalier
Riskbedömning
Utförande
Resultat
Uppgifter och frågor
- Gör en sammanställning av buffertkapaciteten för några olika salivprov.
- Ta reda på någon eller några av de syror och baser som ingår i salivens buffertsystem.
- Sammanfatta resultat och slutsatser i en kort redogörelse.
Felkällor
Källor

Utdrag

UTRUSTNING
- Bägare 50 eller 100 cm3
- Slaskbägare
- Byrett
- Pipett eller mätglas 10 cm3
- Ev. pipettfyllare
- Magnetomrörare
- pH-meter
- Millimeterrutat papper

KEMIKALIER
- Saliv (pH: 6,96).
- 0,010 mol/dm3 saltsyra (HCl).
- Buffertlösning (för kalibrering av pH-metern).

TEORI
Saliv har en hög buffertkapacitet. Då ämnen har en hög buffertkapacitet så behåller den ett konstant pH-värde, något som är mycket bra för våra tänder. Tandsjukdomar såsom karies uppkommer nämligen vid lågt pH-värde. pH-värdet i munnen bör inte underskrida 5,2.
För att bestämma salivens buffertkapacitet ska en titrering genomföras, där man ska observera hur pH förändras gentemot den utspädda saltsyran. En titrering med vatten skall också... Köp tillgång för att läsa mer

Buffertkapacitet i saliv | Labbrapport | Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.