Canada and Sweden (Kanada och Sverige) | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Engelska 5
  • B
  • 1
  • 440
  • PDF

Canada and Sweden (Kanada och Sverige) | Jämförelse

E kort jämförelse på engelska mellan Kanada och Sveriges kultur och miljö. Eleven kommer bland annat in på urbefolkning och populära sporter.

Lärarens kommentar

Att väder inte är lika viktigt som själva kultur och religion, och att jag borde haft mindre om vädret.

Elevens kommentar

Jag skulle bytt ut stycket om vädret mot t.ex. majoritetsreligioner och mer om urinvånarna.

Utdrag

Canada and Sweden, at first sight, might not seem so different, due to the climate, but there are actually quite noticeable differences such as lower tax, and some similarities like having native people.

The populations of Canada and the Nordic countries live close to the North Pole, but Canada is much colder during the winter compared to Sweden. Although Sweden is further up north than most of Canada, it has the Gulf Stream to benefit from, making it much warmer than Canada along the same latitude. During the summers Canada is warmer than Sweden, and colder... Köp tillgång för att läsa mer

Canada and Sweden (Kanada och Sverige) | Jämförelse

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2018-10-30
    Braaaasaa hjälpte mig