Cancer | Malignt melanom | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 3
  • Annat
  • D
  • 3
  • 782
  • PDF

Cancer | Malignt melanom | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i form av en kort, enkel rapport som handlar om cancer. Fokus ligger på cancersjukdomen malignt melanom samt vilket stöd en ung person som drabbas av cancer kan få genom föreningen Ung Cancer.

Innehåll

1. Inledning
2. Frågeställning
3. Metod
4. Resultat
4.1 Vad är Cancer?
4.2 Vanligaste cancersjukdomen?
4.3 Vilket stöd finns det för barn och unga som drabbas av Cancer?
5. Diskussion
6. Sammanfattning
7. Källförteckning

Utdrag

Cancer är inte en enda sjukdom utan en rad med olika sjukdomar. Kan uppstå i nästan alla de cirka 200 olika celltyper som vi har i kroppen. En Cancer som utvecklas i en bröstcell kallas för bröstcancer, cancer som påbörjat i lungan kallas för lungcancer, därav namnen beroende på vart cancern sätter sig i kroppen.
Cancer innebär att den perfekta balensen rubbas. En tidigare frisk cell börjar uppföra sig fel och en genetisk förändring uppstår vilket leder till ökad celldelning hos för övrigt normala celler. Med tiden uppkommer fler genförändringar och cellerna som bildas mer och... Köp tillgång för att läsa mer

Cancer | Malignt melanom | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Cancer | Malignt melanom | Fördjupningsuppgift.