Frågor och svar om romanen Candide

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • G
 • 5
 • 1748
 • Word2007

Frågor och svar om romanen Candide

Frågor och svar om upplysningsfilosofen Voltaires roman "Candide" från 1759. Olika aspekter av verkets handling och karaktärer diskuteras, samt verkets budskap och teman.

Om du behöver hjälp till en utförlig analys av "Candide" kan du läsa denna här: Candide | Analys

Innehåll

1. Vad gick Pangloss lära ut på? Vilka argument anförde han för sin lära? Förklara och ge ex.
2. Varför jagades Candide bort från slottet?
3. På vilket sätt är Candide naiv? Förklara och ge ex.
4. a) Citera textställen där Voltaire är ironisk eller satirisk (ange sida vid citat). Ge också en kort förklaring till citaten där motiveringen framkommer.
b) Mot vad riktar han sitt gift? (Ta till exempel kap 22 och skriv en lista på vad han kritiserar.) Ge konkreta exempel som du sedan resonerar kring och jämför med om det finns något kvar i vår tid av det han kritiserar.
6. Beskriv Candide, Pangloss, Martin och Kunigunda. Vad tror de på? Resonera om de tänkte likadant i början och i slutet av boken – förändras de och hur i så fall?
7. Krigets vidrigheter beskrivs ingående. Fundera över om dessa brutala våldsskildringar är förråade, eller om de kan ha ett positivt värde. Formulera din egen ståndpunkt samt tag också med moderna exempel du känner till.
8. I sista kapitlet sägs ”nu måste vi odla vår trädgård.” Vad tror du Voltaire menar med de orden?
9. Lyfter författaren fram några ideal i boken? Vad/vilka och hur?

Utdrag

Citatet visar på Panglos optimistiska syn på världen. Han anser att vi lever i ”Den bästa av tänkbara världar” där ondska inte existerar. Allt är förutbestämt och leder till det bättre. Anledningen till att vi upplever ondska är att vi inte förstår oss på att allt är för ”the greater good”. Man kan här dra en koppling till religon. I Europa (där Voltaire kommer ifrån och var verksam) var den katoliska kyrkan dominerande. Den kristna tron är monoteistisk – endast en gud, detta gör det svårt att... Köp tillgång för att läsa mer

Frågor och svar om romanen Candide

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2020-10-28
  Hur kunde denna person få betyget A? Förtjänar högst ett D. Verkligen generösa.. om det bara vore så enkelt i min skola!
 • 2016-02-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Inte så bra info, tyvärr..
 • 2015-12-08
  En okej sammanställning.