Cannabis | Fördelar och Nackdelar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 9
 • 2369
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Cannabis | Fördelar och Nackdelar

En fördjupningsuppgift kring drogen cannabis och dess användning - både med fokus på fördelar och nackdelar. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Ska vi legalisera cannabis?
- Vad är det som skiljer mellan bruk och missbruk?
- Vad är det som gör att människor tar droger?
- Vilken folkgrupp tar droger?
- Hur påverkar cannabis kroppen?
- Vad vi kan göra åt drogproblemen?
- Varför är det så svårt att sluta med droger?

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Uppsatsens syfte
- Frågeställning
- Metod
- Resultat
- Analysdel
- Källkritik

Utdrag

"Vid rökning av cannabis skapas ett rus som beskrivs som en känsla av eufori, tyngdlöshet, irriterade minnesfunktioner och dålig verklighetsuppfattning, förändringar av tidsbegrepp. Nedbrytning av cannabinoiderna kan ta upp till 70 dagar eftersom cannabinoiderna är fettlösliga och tas upp och förvaras i fettvävnad och organ med hög fetthalt, t.ex. lever och hjärna. Kroppen påverkas alltså långt efter ruset tonat av.

Det vanligaste berusningsmedlet efter alkohol är cannabis. Ungefär 200 000 i Sverige brukar cannabis och 300 miljoner människor i världen. Folkgrupper som röker mest hasch är unga vuxna."... Köp tillgång för att läsa mer

Cannabis | Fördelar och Nackdelar

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den hjälpte mig väldigt mycket och gav mig motivation att kunna skriva mer och mer om detta ämne!
 • 2014-01-31
  Det var bra informationsmässigt men kan behövas slipas en del på strukturen och på det skriftliga.
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, men det ligger ingen källförteckning längst ner. Källor finns i texten
 • 2015-05-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa