Cannabis | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 2
 • Naturkunskap 1b
 • C
 • 6
 • 1524
 • PDF

Cannabis | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Naturkunskap, där eleven presenterar fakta om cannabis. Fokus ligger bland annat på ursprung, förekomst, framställning, användning, missbruk och lagar, med utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är cannabis och varifrån har drogen kommit?
- Varför är cannabis dåligt för kroppen och vad händer efter kortvarig/långvarig missbruk?
- Hur kan samhället se ut om cannabisbruken får användas fritt?

Innehåll

CANNABIS
- Ämnesval
- Frågeställning
- Arbetssätt
- Ursprung och förekomst
- Framställning och användning
- Vad händer när man använder droger och hur påverkas kroppen?
- Symptom
- Missbruk
- Cannabis och lagen
- Hur kan samhället se ut om cannabisbruken blir lagligt?
- Källor

Utdrag

Ämnesval.
Jag har valt att skriva om en drog och det för att jag inte vet så mycket om några droger alls förutom det man lärde sig i högstadiet vilket inte var mycket alls. Inom” drog-området ”valde jag att skriva om cannabis. Jag valde att skriva om den drogen för att jag inte vet något om den och det skulle vara intressant att veta mer eftersom det talas så mycket om sådana droger i en massa filmer och media. Det kommer att bli intressant att leta upp fakta och få veta vad det är och varför det är många som använder det. Det jag vill få reda på genom detta arbete är bland annat vad cannabis är, varifrån drogen kommit och varför cannabis är dåligt för kroppen. Jag ska också ta med lite analys i slutet och det kommer handla om varför folk egentligen börjar använda cannabis och hur samhället kan se ut om cannabisbruken får användas fritt... Köp tillgång för att läsa mer

Cannabis | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Finns källor, dock är de felskrivna