Cannabis - Stämmer samhällsbilden? | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • A
  • 7
  • 2617
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Cannabis - Stämmer samhällsbilden? | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Cannabis, som utgår ifrån frågeställningen om huruvida forskningen inom ämnet stämmer överens med samhällsbilden, som i hög grad präglas av negativa föreställningar om cannabis.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Teori
- Diskussion
- Slutsats
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Inledning
Cannabis är idag olagligt i Sverige och många andra länder  , men lagligheten ökar runtom i världen i då alltfler forskningsrapporter publiceras som påvisar drogens oskyldighet under rätta förhållanden. Att drogen kan ge upphov till en mängd olika negativa effekter, både permanenta som tillfälliga är utan frågan sant, det har även föreslagits ett fåtal positiva inverkningar men den fakta som de flesta källor misslyckas med att processa korrekt är att effekterna är direkt kopplade till omständigheter och tillvägagångssättet då drogen intas. På senare tid har forskning kunnat kartlägga vad det är som händer i hjärna och nervsystem då drogen intas, och på samma gång ge svar till vilka omständigheter som ger upphov till vilka biverkningar.    Kunskapen av hur drogen verkligen ii iii fungerar har gett luft till en brinnande debatt runt om i världen angående drogens laglighet.
Men internets förmåga att sprida okontrollerad information snabbt och speciellt om något som de flesta människor inte har någon egen uppfattning om, har gjort att det uppstått en hög grad av förvirring och ignorans omkring särkilt denna drog. Det finns de som vill illustrera cannabis som en harmlös, till och med fördelaktig substans, medan andra menar motsatsen och vill att folket ska se cannabis som något extremt negativt som orsakar många av samhällets problem. Men med facit i hand saknar i dagsläget båda av dessa två positioner stöd och bevis för att påstå sig stämma. Det finns de som utger att de brukat drogen utan några bieffekter, men de senaste åren har ny forskning från hela världen publicerats med resultat som påvisar kopplingen mellan cannabisbruk under längre perioder och ett flertal allvarliga långvariga hälsoeffekter. På samma gång har det också visats att en mindre andel är väldigt lågt mottagliga till drogen negativa effekter.  All information från länkar är hämtade den 09/02 - 2014.

Syfte
Med så mycket ny information blir således syftet med rapporten att urskilja fakta från diverse källor och rapporten fokuserar därmed huvudsakligen på att granska information. Då så pass mycket av informationen ofta blir motsägelsefull till annan hamnar tanken med rapporten i att på ett objektivt sätt förklara hela bilden av drogen cannabis och dess användning. Vad som är viktigt att notera är att det aktiva ämnet i cannabis, delta-9-tetrahydrocannabinol eller THC, har en så pass komplex påverkan i våra kroppar, hjärnor och nervsystem så ny och mer exakt forskning under en lång framtid kommer fortsätta publiceras och därför bör inte denna rapport beaktas som slutet av områdets frågor utan endast en skildring av dagsläget med den information som finns tillgänglig. Frågeställningen blir då följaktligen: Stämmer den verkliga forskningen överens med samhällsbildens sätt att illustrera hur farligt cannabis är?

Teori
Drogen Cannabis har funnits sedan långt före människornas tid och växer fortfarande på vissa platser vilt i naturen. De tidigaste bevisen för... Köp tillgång för att läsa mer

Cannabis - Stämmer samhällsbilden? | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.