Case: Birgit | Psykodynamiskt perspektiv | Behaviorism | Socialpsykologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • B
 • 4
 • 1860
 • PDF

Analys, Fördjupningsuppgift: Case: Birgit | Psykodynamiskt perspektiv | Behaviorism | Socialpsykologi

En fördjupningsuppgift i form av ett case i psykologi. Här är det Birgit, som har problem med agression vilket märks när någon stjäl hennes tvättid, som analyseras. Eleven diskuterar Birgits beteende, tankar och känslor utifrån det psykodynamiska perspektivet, behaviorismen och socialpsykologin.

Observera att information om caset saknas.

Innehåll

- Hur formas individer enligt psykodynamiska perspektivet när det gäller vårt beteende, tankar och känslor?
- Hur ändras individer enligt Behaviorismen när det gäller vårt beteende, tankar och känslor?
- Hur ändras individer enligt Socialpsykologi när det gäller vårt beteende, tankar och känslor?
- Är det arvet eller miljön enligt de olika perspektiven som påverkar oss mest?

Utdrag

Det psykodynamiska perspektivet består av tre olika slags uppbyggnader, detet, jaget och överjaget. I texten visar Birgit att hennes största drift är aggressionsdriften. Hon reagerade ilsket mot sina grannar när de hade tagit hennes tvätt-tid. Birgits liv består av många familjerutiner som hon och hennes man har gemensamt med andra familjer. När rutinerna bröts då ”turkfamiljen” flyttade in hamnade hennes dags rutiner i obalans. Hon reagerar då genom att skälla och skrika. Detet gör att hon vill ha direkt tillfredställelse det är därför hon agerar som hon gör. Jag tycker att hennes överjag skulle ha kontrollerat situationen mer, det handlar om hennes samvete och moral, detet borde ha sagt till...

Ett annat begrepp som påverkar oss människor mycket är behaviorismen. Man kan förklara Behaviorismen som att träna inlärning, man använder träningen mycket när man uppfostrar barn och när man tränar djur ex dressyr hästar.

När ett barn i mycket ung ålder ska leka brukar det oftast sluta med att barnet slänger leksakerna över golvet. Föräldrarna brukar då säga till barnet genom orden ”ajabaja” med ett negativ ton och en sur blick. Det här kallas för negativ förstärkning. Däremot när barnet lärt sig att leka ordentligt och inte kasta sakerna på golvet ger föräldrarna barnet en puss eller kram som belöning till att barnet gjort rätt, vilket är...

Socialpsykologi är ett begrepp som påverkar oss väldigt mycket utifrån vår miljö, vilka vi umgås med och hur samhället fungerar.
Dagens samhälle har fått en mer central roll till hur vi formas som individer under de senaste decennierna. Vilken status vi har, hur vi ska agera dvs vilken roll vi ska ha och vilken typ av grupp vi tillhör. Tillhör man de rika, fattiga, de som inte bryr sig i skolan eller plugghästarna. Det finns inte bara ytliga grupper utan även lite mer personliga grupper som man kan tillhöra, såsom familjen och... Köp tillgång för att läsa mer

Case: Birgit | Psykodynamiskt perspektiv | Behaviorism | Socialpsykologi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppgift! hittade nästan allt jag behövde.

Material relaterade till Case: Birgit | Psykodynamiskt perspektiv | Behaviorism | Socialpsykologi.