Case: Ska funktionshindrade få skaffa barn? | Etisk analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Case: Ska funktionshindrade få skaffa barn? | Etisk analys

En etisk analys av ett case om en etisk konflikt, som diskuterar om folk med funktionshinder/utvecklingsstörda har rätt att skaffa barn. Eleven berättar om det etiska dilemmat och diskuterar olika aspekter av situationen.

Innehåll

1. Vari består den etiska konflikten? D.v.s. utkristallisera det huvudsakliga problemet. Vilka egenvärden eller plikter är i konflikt?
2. Vem/vilka är direkt inblandade? Vem berörs direkt av beslutet?
b) Vem vilka kan indirekt påverkas av beslutet?
3a) Vilka fakta är viktiga att känna till i denna etiska situation? T. ex lagar eller förordningar som kan hjälpa er att lösa problemet. Vad har de inblandade själva för uppfattning om lösningar och hur de ser på problemet. Det kan gälla medicinska fakta eller psykologiska fakta. Övrigt?
b) Vilken fakta är du beredd att söka? Hur får du tag på den? Finns det tid att söka reda på informationen? Tidspress? Prioritera!
4: Vilka realistiska handlingsalternativ finns det? Vilka alternativa eventuella önskelösningar finns det?
5: Välj resonemangsmodell- hur resonerar du?

Utdrag

Eftersom barnets behov ska gå före den vuxnes ska kontroller och besök göras efter att barnet fötts för att säkerhetsställas att det inte misskötts. Krav om samtals terapi bör ställas för att Ann och Johan ska klara av att anpassa sig till den nya situationen och för att undvika att Ann får en kris på nytt, samt att de klarar av att möta alla hinder de kommer att ställas inför med ett barn som har många och... Köp tillgång för att läsa mer

Case: Ska funktionshindrade få skaffa barn? | Etisk analys

[0]
Inga användarrecensioner än.