Case: Stressupplevelse | Kognitiva scheman | Grundantaganden | Coping

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • C
 • 4
 • 1547
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Case: Stressupplevelse | Kognitiva scheman | Grundantaganden | Coping

En fördjupningsuppgift i Psykologi i form av ett case om stressupplevelse. Här får vi veta att Anna är stressad för att hon ska åka iväg på en danstävling. Eleven reder ut varför med hjälp av begrepp som bland annat kognitiva scheman, coping och grundantaganden.

Caset löd:

A​nna som är 13 år ska på danstävling, långt hemifrån, i helgen. Anna har alltid varit rädd för att sova borta, hon är rädd för att inte kunna sova. Anna kan inte få bort tankarna och oron över hur det kommer gå. När hon ska ha sovit borta innan har hon kommit på en ursäkt för att inte göra det men den här gången har Anna bestämt sig för att ta mod till sig.

Anna blir mer stressad för dagarna som går och nu är det dags att åka. Hon kommer fram på kvällen och när hon ska sova, bryter hon ihop, börjar gråta och säger att hon vill åka hem. Hon bestämmer sig sedan för att försöka sova, eftersom att hon inte har något val, hon kan inte komma hem, och till sist somnar hon av utmattning utan att hon vet om det eftersom hon varit stressad så länge.

Utdrag

I den kognitiva processen blir våra tankar en viktig del för att förstå varför vi känner, tänker och beter oss som vi gör. Det kognitiva perspektivet intresserar sig för hur vi tar emot och bearbetar information. Varje enskild individ har en aktiv roll i formandet av sitt beteende. Genom vårat tänkande skapades alltså den verklighet som vi svarar och reagerar på.

Det finns fyra aspekter inom de kognitiva perspektivet, som är en typ av stress, och det är stressor, stressupplevelse, stressreaktion och återkoppling. De fyra jag nyss tog upp kallas stresskedjan.
I Annas exempel är sova borta stressoren, alltså det som utlöser stressen och vi ser även att Annas stressor är subjektiv vilket betyder att den skiljer sig från hur andra skulle reagera på samma händelse, det är de flesta av våra stressorer eftersom vi bildar egna uppfattningar om saker och ting. I stressupplevelsen så ska Anna avgöra om stressoren är stressande eller inte och om hon kan hantera den, vilket hon inte kan. Hon avgör att det är en stressande upplevelse och blir rädd för situationen. Innan Anna har kommit till danslägret så är hennes stressreaktion rädsla, hon kan inte tänka på annat och det är svårt för henne att slappna av. När Anna väl är där och ska sova kommer alla känslor på en gång, hennes hjärta slår snabbare, hon får muskelspänningar och vill bara därifrån. En känsla som känns som att hon är fast i en tunnel och ser ingen utväg. Annas kropp utsänder den biologiska faktorn kortisol (syfte att anpassa kroppen till långvarig stress) och den biologiska faktorn adrenalin (flight, aktiveras vid stress, ångest och flykt) som gör att hennes blodtryck, puls och blodsockernivån ökar. Återkopplingen från denna stressor är alltså att Anna är väldigt utmattad eftersom att hon har gått stressad så länge. Hon känner sig även ganska stolt över sig själv som klarade av att sova borta och följde med till danslägret, som hon har skippat många gånger för hon varit för rädd... Köp tillgång för att läsa mer

Case: Stressupplevelse | Kognitiva scheman | Grundantaganden | Coping

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Exakt det jag behövdes.